Klaster Wiedzy

 • Zaproszenie na szkolenie specjalistyczne

  Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka wraz 
  z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Andaluzyjskim Klastrem Energii Odnawialnej mają przyjemność zaprosić Państwa na 40-to godzinne bezpłatne szkolenie wprowadzające w tematykę SMART CITY i powiązane z projektem Inteligentne Ekoosiedle 2020. Szkolenie zorganizowane będzie w ramach projektu „Adelante” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1.

 • HR – siła Wiedzy

  Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, że projekt „HR – siła Wiedzy”, który powstał specjalnie dla kilkunastu firm współtworzących Klaster Wiedzy uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS i jest realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem głównym projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji menedżerskich kadry zarządzającej oraz wzrost wykorzystywania narzędzi HR do realizacji celów biznesowych firm współtworzących Klaster Wiedzy w okresie od sierpnia 2013 do kwietnia 2015 roku. Projekt "HR – siła Wiedzy” skierowany jest do Właścicieli (Przedsiębiorców) i ich pracowników wchodzących w skład Kadry zarządzającej przedsiębiorstw współtworzących lub ściśle współpracujących z Klastrem Wiedzy. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.kwalifikacjekadr.com.pl.

 • Kolejne szkolenie w ramach projektu „HR - siła Wiedzy”

  W dniach 24-27 lutego 2014 r. odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu „HR – siła Wiedzy”. Szkolenie zostało zorganizowane w uzdrowisku w Iwoniczu Zdroju.

  Tym razem celem zjazdu było przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu „Zarządzania projektami” a poprzez to podniesienie kluczowych kompetencji menedżerskich kadry zarządzającej oraz wzrost wykorzystania narzędzi HR do realizacji celów biznesowych.

  Uczestnicy ocenili szkolenie bardzo wysoko w szczególności wartości merytoryczne poruszanych zagadnień oraz profesjonalną kadrę trenerską.

   

 • Karta Młodego Przedsiębiorcy

  Miło nam poinformować iż jeden z jeden z naszych członków, firma Mestengo SP. Z.o.o należy do programu Karta Młodego Przedsiębiorcy. Celem tej inicjatywy jest promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży zamieszkującej powiat nyski. Corocznie beneficjentami Karty Młodego Przedsiębiorcy będzie kilkaset młodych ludzi rozpoczynających lub prowadzących własne firmy.

 • Wspracie transgraniczne regionalnej e-współpracy

  Chcieliśmy się pochwalić, iż 3 firmy skupione w Klastrze Wiedzy biorą udział w pilotażowym projekcie ''Wspracie transgraniczne regionalnej e-współpracy" Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka. Spółki Superior Level i Bezpieczeństwo IT będą testowały dla naszych sąsiadów z południa, e-platformy B2B, które mają upłynnić transakcje międzynarodowe.

 • Bon na innowację

  Miło nam poinformować, że część firm zrzeszownych w Klastrze Wiedzy brała udział w projekcie Bon na innowacje - programu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt ma na celu wsparcie mikro lub małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Beneficjentami projektu zostały firmy, które prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe.

 • Szkolenie dotyczące kooperacji w biznesie

  W rzeszowskiej firmie WKK Rzeszów Sp. z. o. o. (zrzeszonej w ramach Klastra Wiedzy)  od 10 do 21 kwietnia 2012 roku odbyło się szkolenie dotyczące kooperacji w biznesie. Projekt był współfinansowany ze Śródków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przez dziesięć dni uczestnicy szkolenia uzyskali wiedzę m.in. z zakresu finansowych powiązaniach i inicjatyw klastrowych.